Cửa hàng bóng bàn Thanh Oanh

THANH TOÁN ONLINE: NGUYỄN THỊ OANH - TK: 1506201005552 - CHI NHÁNH: AGRIBANK TÂY HỒ
Hotline (viber): 0962 201 189

Tên sản phẩm:Máy bắn bóng Y&T 989H

Giá:27,000,000 VNĐ

Máy Bắn Bóng 989H

Viết Bởi:bongbanthanhoanh.com

1. Điểm rơi/ Công năng ( Xoay tròn, tốc độ bàn trước và sau, độ cong) ….. công năng bao gồm:xoay tròn, tốc độ bàn trước và sau, độ cong, số lần phát bóng tổng cộng có 5 loại. Sau khi vào, hệ thống mặc định hiển thị cài đặt thông số của công năng xoay tròn( như hình 6). Trong bảng chọn (menu) cài đặt thông số xoay tròn, đê nghị bấm nút chọn lên, xuống để chọn mô hình xoay tròn mà mình muốn. Sau khi bắt đầu, đèn chỉ thị công năng xoay tròn sẽ hiển thị lên mô hình xoay tròn đã chọn(đèn nút xoay lên , xoay xuống cùng sáng một lúc là biểu hiện không xoay).

Bấm nút”Tốc độ bàn trước”ở bên trái ( như hình 7), bên phải sẽ hiển thị 10 mức tốc độ bàn trên, có thể tuỳ theo ý muốn của mình điều chỉnh phù hợp tốc độ bàn trước. Bấm nút công năng” Tốc độ bàn sau” ở bên trái(như hình 8),bên phải sẽ hiển thị 10 mức tốc độ bàn trên,có thể tuỳ theo ý muốn của mình điều chỉnh phù hợp tốc độ bàn sau (mô hình tốc độ bàn trước và sau có liên quan với mô hình xoay tròn. Khi tốc độ bàn trước mạnh, tốc độ bàn sau yếu thì sẽ là xoay lên. Khi tốc độ bàn trước yếu, tốc độ bàn sau mạnh thì sẽ là xoay xuống), khi tốc độ bàn trước và sau gần như nhau thì sẽ là không xoay, nếu như vượt quá phạm vi điều chỉnh tốc độ bàn trước và sau, thì sẽ dẫn đến tình trạng mô hình xoay tròn thực tế và mô hình xoay tròn hiện thị là không đồng nhất). Bấm nút công năng “Độ cong” bên trái (như hình 9), phía bên phải sẽ hiển thị 7 mức độ cong, có thể tuỳ theo ý muốn của mình để điều chỉnh tương ứng độ cong khi phát bóng.

2. Điểm rơi/ Công năng ( Số lần phát bóng)

Bấm nút “ Số lần đánh bóng” ở bên trái (như hình 10), bên phải sẽ xuất hiện khung thông số hiển thị số lần phát bóng mà trình tự phát bóng cần dùng. Có thể tuỳ theo ý muốn của mình chọn lựa số lần phát bóng trong phạm vi từ 1-9 ( nếu như bấm 0, thì sẽ huỷ cài đặt trình tự phát bóng này). Cả 5 công năng này đều có thể đồng thời tiến hành cài đặt, cũng có thể chọn lựa một vài công năng rổi cài đặt riêng, các công năng chưa qua điều chỉnh chọn lựa thì sẽ hiển thị theo thông sô mặc định. Sau khi cài đặt xong, bấm nút “ quay lại”, hệ thống sẽ lưu các thông số đã điều chỉnh lần cuối và trở lại bảng chọn chính (như hình 4, trang 7). Trong bảng chọn hình 4, có thể theo như hướng dẫn trên chọn từ quả 2- đến quả 9 và tiến hành cài đặt riêng với các mô hình khác nhau. Nếu như không cần cài đặt,có thể bấm nút” quay lại” như trong hình 4, quay lại bảng chọn chính (như hình 3, trang 6) sau đó bấm nút “ bắt đầu” như hình 3, máy phát bóng sẽ dựa theo mô hình đã cài đặt tiến hành khởi động phát bóng,trên màn hình sẽ hiển thị giao diện máy phát bóng đang hoạt động (như hình 11), giao diện máy phát bóng hoạt động sẽ hiển thị thực tế hiện tại độ cong phát bóng, tốc độ bàn trước và sau, tần suất, mô hình xoay, tổng số lần phát bóng/ thời gian, tổ hợp bóng, điểm rơi, trình tự phát bóng cùng các thông số chi tiết khác. Trong giao diện máy hoạt động có thể điều chỉnh công năng trình tự phát bóng nào đó và tần suất nhanh chậm, ví dụ: muốn thay đổi công năng của trình tự phát bóng số 2, khi đèn màu cam ở phía mép bên phải của giao diện máy hoạt động hiển thị số 2, bấm vào nút đấy, máy phát bóng sẽ chỉ phát bóng của trình tự phát bóng số 2 , bạn có thể tham khảo công năng lúc ban đầu để điều chỉnh cho phù hợp.

3. Tần suất Khi dừng máy phát bóng, ở bảng chọn chính( như hình 3 trang 6) bấm nút “ tần suất”, sẽ hiển thị giao diện tần suất (như hình 12), tổng cộng có 10 mức, bấm nút lên, xuống để điều chỉnh độ nhanh chậm của tần suất phát bóng, bấm nút quay lại, hệ thống sẽ tự động lưu lại chỉnh sửa này và quay lại bảng chọn chính (như hình 3), bấm nút” bắt đầu” để hoạt động, Nếu như muốn điều chỉnh nhanh tần suất phát bóng trong khi máy phát bóng đang vận hành, có thể thông qua trong giao diện máy hoạt động ( hình 11) bấm nút lên, xuống của phím” tần suất” để điều chỉnh, chứ không cần phải vảo bảng chọn chính chọn mô hình” tần suất” để điều chỉnh. Chú ý:Số lần phát bóng trong mỗi phút của mày này là khoảng 28-95 bóng / một phút.

4)Cài đặt điểm rơi/ công năng: Sau khi bấm vào nút “ Điểm rơi/công năng” sẽ hiển thị như hình dưới (hình, trong bảng chọn này đối với công năng về trình tự phát bóng từ quả số 1- quả số 9 của máy phát bóng có thể tiến hành cài đặt độc lập, sau khi mở máy trình tự đánh bóng bắt đầu từ quả 1 đến qủa 9 sẽ phát bóng theo trình tự, sau đó lại quay lại từ quả 1 cứ thế tuần hoàn cho đến khi tắt máy. Không tiến hành cài đặt trình tự phát bóng,hệ thống sẽ tự động chạy qua.Ví dụ : Trình tự phát bóng quả thứ 1 của máy phát bóng được tiến hành cài đặt công năng như phương pháp dưới đây (sau đó trình tự quả thứ 2 đến quả thứ 9 cũng sẽ cài đặt giống như vậy). Bấm vào nút 1 trình tự phát bóng trong hình 4(chọn lựa số đánh dấu màu cam, nếu như bấm sai có thể xóa số đấy đi và cài lại từ đầu).Hệ thống sẽ tự động nhảy sang giao diện cài đặt của điểm rơi tiếp theo(như hình 5). Sau đó từ đường bóng ngắn, dài ( phân thành 11 điểm rơi) sẽ tìm thấy một vị trí bóng lí tưởng của mình, sau đó bấm vào nút chọn (nếu không chọn sẽ mặc định thành vị trí số 10 đường bóng dài), mỗi lần chỉ chọn được 1 điểm rơi, màu săc sau khi chọn lựa xong thành màu cam( nêu chọn sai có thể xóa đi và cài đặt lại), sẽ tự động đổi sang giao diện tiếp theo (như hình 6)

Điểm rơi/ Công năng (xoay tròn, tốc độ bàn trước và sau, độ cong) Sau khi chọn nút công năng ở bên trái, công năng được chọn sẽ có màu đỏ, khung thông số ở bên phải sẽ hiển thị các thông số công năng tương ứng để chọn lựa. Công năng gồm : xoay tròn, tốc độ bàn trên, tốc độ bàn dưới, độ cong.

support online